Voorwaarden

Bestelling met Betaalplicht
Bij Evervue mag u een deugdelijk product verwachten. Indien u echter een product retourneert (ook binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen), bent u zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. Bedrijven die een bestelling plaatsen, hebben geen recht op herroepingsrecht.

Inspectie bij Ontvangst
U dient het product binnen 24 uur na ontvangst te inspecteren en te testen om eventuele defecten of transportschade te ontdekken en deze binnen 24 uur te melden via info@evervue.nl. Dit houdt in dat u moet controleren of het product naar behoren functioneert en vrij is van schade. Evervue Nederland BV is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het product.

Privacy Garantie
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan een grote inbreuk vormen op de privacy. Daarom gelden hiervoor strenge regels. De informatie mag alleen verwerkt worden bij wettelijke uitzonderingen of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Wij garanderen dat alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk behandeld zal worden. Uw e-mailadres en telefoonnummer zullen niet aan derden worden gegeven en alleen door ons worden gebruikt wanneer u een bestelling bij ons heeft geplaatst en wanneer wij contact met u moeten opnemen betreffende deze bestelling. Voor vragen kunt u altijd een e-mail sturen naar info@evervue.nl.

Hoe Zit Het Met De Garantie?
Alle Evervue-producten gekocht door particulieren en bestemd voor huishoudelijk gebruik zijn gewaarborgd met een garantie van 24 maanden op fabrieksfouten. Voor producten gekocht door bedrijven geldt een garantie van 12 maanden op fabrieksfouten. De garantie houdt in dat de producten binnen de garantieperiode gerepareerd of vervangen worden. U bent verantwoordelijk voor de verzending van het defecte product naar het door ons opgegeven adres in Nederland of België, en het product dient deugdelijk verpakt te zijn. Indien er gebreken worden geconstateerd die geen fabrieksfouten zijn, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor het inspecteren van het product. Transportschade is de verantwoordelijkheid van de klant, en wij raden ten zeerste aan om het product weer in te pakken zoals het geleverd is. Het gerepareerde, vervangen of gelijkwaardige product zal dan op onze kosten naar de klant worden geretourneerd. Op de afstandsbedieningen van de Evervue TV’s wordt geen garantie verstrekt. Onze producten worden wereldwijd verkocht en dagelijks gebruikt door vele tevreden klanten. Als u een defect ondervindt, stuur dan eerst een e-mail naar info@evervue.nl.

Retourbeleid
Evervue-producten gekocht door particulieren hebben een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Als u later verzendt, moet u een extra autorisatie bij ons aanvragen voordat u het product verzendt. Producten moeten compleet zijn, in nieuwe en ongebruikte staat, in de originele verpakking met alle accessoires, en mogen geen gebruikssporen vertonen. U bent verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons. Transportschade is de verantwoordelijkheid van de klant, en wij raden ten zeerste aan om het product weer in te pakken zoals het geleverd is. De retourkosten zijn voor uw rekening. U kunt gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. Producten die op maat zijn gemaakt komen niet in aanmerking voor ons restitutiebeleid. Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Het retourbeleid geldt niet voor bedrijven die bij ons een bestelling plaatsen.

Over Ons
Evervue-producten zijn kwaliteitsproducten met een unieke kwaliteit/prijsverhouding. Evervue Nederland BV houdt zich bezig met de distributie van deze producten in Nederland.

Persoonlijk Contact
Wij kiezen ervoor om Evervue-producten online aan te bieden en de communicatie in beginsel via e-mail te laten verlopen. Hierdoor kunnen wij u altijd een compleet en vakkundig antwoord en advies geven, terwijl wij onze kosten beperkt kunnen houden. Wij bieden het complete assortiment van Evervue en dat vraagt veel kennis van alle producten om vakkundig te kunnen antwoorden op eventuele vragen.

Bestellen
U kunt op de volgende manieren bestellen:
– Online via de website: selecteer de artikelen, verzendwijze en betaalwijze. Na verzending van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging met een leveringsdatum.
– Per e-mail naar info@evervue.nl: stuur de artikelen die u wenst te bestellen, en wij zullen uw bestelling bevestigen.

Betalen
U betaalt het verschuldigde bedrag vooraf per bank. Vermeld altijd uw bestelnummer voor een correcte en snelle verwerking van uw betaling! Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij u een orderbevestiging.

Levertijd
Hoewel wij veel artikelen op voorraad hebben, kan het voorkomen dat het door u bestelde product niet voorradig is. Wij zullen u hierover informeren. Meestal kunnen we binnen 2-3 weken leveren.

Klachtenafhandeling
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over ons bedrijf of product, kunt u contact met ons opnemen via www.evervue.com/support. U ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht en een voorstel voor de oplossing.

Formulier voor Herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Evervue Nederland BV
Poortland 66
1046 BD Amsterdam

E-mailadres: info@evervue.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
_________________________________

gaat herroepen.

Factuurnummer:
Besteld op _____________/ontvangen op_______________(datum bestelling)
Naam consument(en):
_________________________________
Adres consument(en):
_________________________________
Handtekening consument:
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
_________________________________
Datum:
_________________________________